ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ยากไร้)บ้านดอนเข็มใต้หมู่ 15 และบ้านหนองแสงหมู่ 14 ตำบลหัวนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูได้ทำการออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ยากไร้)บ้านดอนเข็มใต้หมู่ 15 และบ้านหนองแสงหมู่ 14 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

Visits: 178