ออกสำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านดอนเข็มใต้หมู่ 15 และบ้านดอนเข็มเหนือ หมู่ 2 ตำบลหัวนา

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มอบหมายให้ นายบุญหนา ฤกษ์ยาม รองนายก อบต. หัวนา และนายสมเกียรติ มุขธาระโกษา ปลัดอบต พร้อมกองช่าง ออกสำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านดอนเข็มใต้หมู่ 15 และบ้านดอนเข็มเหนือ หมู่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

Visits: 336