ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ม.12 ตำบลหัวนา บริเวณที่เสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง

           ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ม.12 ตำบลหัวนา บริเวณที่เสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ตำบลหัวนา มีการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ขอให้ประชาชนทุกท่านอย่าตื่นตระหนก ให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์แหล่งข่าวที่เชื่อได้ และเพิ่มความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด #ด้วยความห่วงใย อบต.หัวนา

Visits: 190