มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ยากไร้ บ้านหนองแสงหมู่ 14

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นายนนทศักดิ์ สุดจิตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมพนักงาน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้ยากไร้ บ้านหนองแสงหมู่ 14 ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

Visits: 220