องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน บ้านข่าน้อย ม.11 ตำบลหัวนา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นำโดย นายมงคลศิลป์ ศรีเมือง นายช่างโยธาและเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านข่าน้อย ม.11 ตำบลหัวนา ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ และเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาระสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน กิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

 

 

Visits: 252