ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

เลขที่ 150 หมู่ที่ 3  บ้านข่าใหญ่ ถ.วังหมื่น – สร้างเสี่ยน

ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000

โทรศัพท์ 042-315962  โทรสาร. 042-315962

Email: huana.nblp.2020@gmail.com

Website: https://huana-nbp.go.th