ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

  • Version
  • Download 1
  • File Size 913.06 KB
  • File Count 1
  • Create Date 18 มิถุนายน 2020
  • Last Updated 20 กรกฎาคม 2020

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)