ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (2563)  • Version
  • Download 0
  • File Size 2.00 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30 เมษายน 2021
  • Last Updated 30 เมษายน 2021