รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Version
  • Download 1
  • File Size 17.81 MB
  • File Count 1
  • Create Date 29 มีนาคม 2021
  • Last Updated 29 มีนาคม 2021

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563