กิจกรรม เพื่อมอบพันธ์พีซผัก ให้ประซาซนปลูกพีซผักลวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กิจกรรม เพื่อมอบพันธ์พีซผัก ให้ประซาซนปลูกพีซผักลวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  • Version
  • Download 2
  • File Size 825.17 KB
  • Create Date 21 เมษายน 2022

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายนนทศักด สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดินทรายอ่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวบา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยร่วมกับลำนักงานพัฒนาชุมซน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีนายสุพจน์ แก้วตา นักวิชาการพัฒนาชุมซนชำนาญการ และนายสมเกียรติ มุขธรโกษา ปลัด อบต.หัวนา พร้อมข้าราซการ พนักงาน ร่วมกิจกรรม เพื่อมอบพันธ์พีซผัก ให้ประซาซนปลูกพีซผักลวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง