กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
  • Version
  • Download 2
  • File Size 546.29 KB
  • Create Date 21 เมษายน 2022

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับนายนนทศักดิ้ สุดจิตร นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวนา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและมอบพันธุกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมซนและประชาชนในเขตตำบลหัวนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและสามัคคีชุมชน ณ แปลงผักอินทรีย์โพธี้ศรีลำราญ ตำบลหัวนา