กิจกรรมการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ และโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ และโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  • Version
  • Download 2
  • File Size 5.87 MB
  • Create Date 21 เมษายน 2022

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมกับหัวหน้าส่วน ราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ และโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู