กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุง คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นายนนทศักดิ์ สุดจิตร ประจำปี 2565

  • Version
  • Download 2
  • File Size 3.35 MB
  • Create Date 8 เมษายน 2022
  • Download