องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
check ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประชากร


แผนที่แม่บท


แนวเขต


บล็อก


โซน


รูปแปลง


check วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
พัฒนาชุมชน เพิ่มพูนผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมชาติ

check ภูมิทัศน์
ภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

image สถานที่สำคัญ
วัดสว่างศิลา หมู่ 7 บ้านนาล้อม ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [1 กันยายน 2565]
วัดป่าศิลาวาส หมู่ 12 บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [1 กันยายน 2565]
วัดป่าถ้ำพระภูเก้า หมู่ 10 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [1 กันยายน 2565]
วัดป่าเทพนิมิตร หมู่ 16 บ้านทรายทอง ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [1 กันยายน 2565]
 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปบ้านนาล้อม [18 มกราคม 2566]