องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานหน.สป.อบต.หัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินเเละบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คคู่มือการปฏิบัติ นักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Work Manual) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3