องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ข้อสังเกต การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ 47/2564 เรื่อง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1