messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สมาชิกสภา
นายนิติเทพ บุญอุ้ม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 080-3432256
นายวิญญา พลบูรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 081-0617335
นายสมเกียรติ มุขธระโกษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
โทรศัพท์ : 064-9322869
นายบรรจงศักดิ์ พิศงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 092-9356902
นายเศรษฐี บุญรัตนวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 064-3050651
นางบุญมา ยิ้มสวน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 098-8421537
นายนิติเทพ บุญอุ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 080-3432256
นายสวัสดิ์ บุญเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 099-8155838
นายประสิทธิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 061-5960227
นายชัย ป้องคำสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 093-3296572
นายวิญญา พลบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 081-0617335
นายสมศักดิ์ รัตนวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 061-5960227
นายจิตติกร ไชยโสดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 065-1141399
นายสมศักดิ์ สังข์ชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 093-0039375
นางมินตรา สมณะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ : 093-1048683