องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
image ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [8 กันยายน 2566]
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [6 มิถุนายน 2566]
มีแอพพลิเคชั่นดีๆ มานำเสนอ [10 เมษายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา มีระบบ E-SMART SERVICE ที่จะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อราชการแล้ววั้นนี้ [2 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [24 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 ตุลาคม 2565]
no gift policy [25 สิงหาคม 2565]
สายด่วน นายก อบต.หัวนา [24 สิงหาคม 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)