ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง