สอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างค่ะ

Q&A กระทู้ ถาม-ตอบหมวดหมู่: ยื่นคำร้องสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างค่ะ
System ทีมงาน asked 4 สัปดาห์ ago
1 Answers
System ทีมงาน answered 4 สัปดาห์ ago

เอกสารประกอบ ได้แก่
1.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง
5.สำเนาโฉนดที่ดิน