สอบถามเรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้ป่วยเอดส์ เริ่มลงทะเบียนและหมดเขตลงทะเบียนวันไหน

Q&A กระทู้ ถาม-ตอบหมวดหมู่: สวัสดิการสังคมสอบถามเรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้ป่วยเอดส์ เริ่มลงทะเบียนและหมดเขตลงทะเบียนวันไหน
System ทีมงาน asked 3 สัปดาห์ ago
System ทีมงาน replied 3 สัปดาห์ ago

ช่วงที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565
ช่วงที่ 2 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ

1 Answers
System ทีมงาน answered 3 สัปดาห์ ago

ช่วงที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565
ช่วงที่ 2 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ