%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a1

กระทู้ ถาม-ตอบหมวดหมู่: ถาม-ตอบ%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a1
ประชาชน asked 1 ปี ago

บริการดูดส้วมภายใน เขต.อบต.หัวนาบริการไม่ดีสุดๆๆเลยค่ะ อยากให้ทาง อบต.มีการตรวจสอบแก้ไขได้ไหมคะ