สอบถามเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเงินอุดหนุนในวันที่เท่าไหร่ของเดือนค่ะ

Q&A กระทู้ ถาม-ตอบหมวดหมู่: สวัสดิการสังคมสอบถามเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเงินอุดหนุนในวันที่เท่าไหร่ของเดือนค่ะ
1 Answers
System ทีมงาน answered 3 สัปดาห์ ago

ทุกวันที่  10  ของเดือนค่ะ