องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แจ้งประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แจ้งประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (แบบบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1