messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายวสันต์ สิงขรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหาร ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 084-4285589
นายมงคลศิลป์ ศรีเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาววันเพ็ญ บุญคาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวณิชกมล แก่นผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-315962
นายสำเนียง รัตพลที
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 042-315962
นายอภิวัฒน์ โสดา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 042-315962
นายปัญญา พีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 042-315962
นายวีรพล เผือกนอก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นายสุริยันต์ สืบมา
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962