messager
 
call ข้อมูลการติดต่อ
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผลคะแนน ( ITA)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ลิงค์ (EIT)
QR Code


image สถานที่สำคัญ
วัดสว่างศิลา หมู่ 7 บ้านนาล้อม ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู[1 กันยายน 2565]
วัดป่าศิลาวาส หมู่ 12 บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู[1 กันยายน 2565]
 

camera_alt ภาพกิจกรรม

โครงการbig cleaning day และโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2567[24 พฤษภาคม 2567]

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดป่าศิลาวาส[22 พฤษภาคม 2567]

โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” [20 พฤษภาคม 2567]
image ป้ายประชาสัมพันธ์

มีแอพพลิเคชั่นดีๆ มานำเสนอ[21 มีนาคม 2567]

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [20 มีนาคม 2567]

ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย[19 มีนาคม 2567]
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[25 สิงหาคม 2565]

โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[25 สิงหาคม 2565]

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา[25 สิงหาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้2,304
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,594
ทั้งหมด 136,106