องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันายายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางแบบผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเข็มใต้ - แยกพรสัมฤทธิ์โนนม่วง หมู่ที่ 15 บ้านดอนเข็มใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete Pavement ln-Recycling ถนนสายบ้านหนองแสง ตำบลหัวนา-บ้านผือตำบลหนองแแก อำเภอศรีบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเข็มใต้ - แยกพรสัมฤทธิ์โนนม่วง หมู่ที่ 15 บ้านดอนเข็มใต้ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ โครการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.67001 สายบ้านหนองแสง ต.หัวนา - บ้านหนองแก ต.หนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.67001 สายบ้านหนองแสง ตำบลหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ร่างประกาศและเอกสาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.67001 สายบ้านหนองแสง - หนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 67001 สายบ้านหนองแสง ตำบลหัวนา - บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นภ.ถ. 67008 สายบ้านดินทรายอ่อนเหนือ - แยกหนองแสงหนองผือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นภ.ถ. 67008 สายบ้านดินทรายอ่อนเหนือ - แยกหนองแสงหนองผือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นภ.ถ. 67008 สายบ้านดินทรายอ่อนเหนือ - แยกหนองแสงหนองผือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นภ.ถ. 67008 สายบ้านดินทรายอ่อนเหนือ-แยกหนองแสงหนองผือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3