messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านน่าอยู่และคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [2 เมษายน 2567]
“ เรื่องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” [1 เมษายน 2567]
“ เรื่องการประชาคมขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน” [29 มีนาคม 2567]
ร่วมประชาคม เรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน [28 มีนาคม 2567]
เรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน [26 มีนาคม 2567]
เข้าร่วมประชาคมเรื่องการขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง รวมถึงโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน [25 มีนาคม 2567]
“ กิจการ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา” [22 มีนาคม 2567]
เรื่องการประชาคมขุดลอกหนองทามปลาปึ่ง และสนามกีฬาอเนกประสงค์ [22 มีนาคม 2567]
ร่วมงานณาปณกิจ นางสาวอ้อม ศรีหาปัญญา น้องสาว นางสาวอทิติญาพร ศรีหาปัญญา เจ้าหน้าที่อบต.หัวนา [21 มีนาคม 2567]
"MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [21 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 193 รายการ)