องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกัน "คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง" เพื่อเป็นการคัดเเยกขยะจากตั้งเเต่ต้นทาง และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นนั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ตลาดนัดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. ประจำปี 2567" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508 มีสัญชาติไทย
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่ อบต./เทศบาลใกล้บ้าน เกิดตั้งแต่ 2 ก.ย.2507 ถึง 1 ก.ย.2508
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนังานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 20 (ทั้งหมด 122 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7