องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวภัททษร ชัยชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวนิภากร คำผาแดง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวสมหมาย สร้อยพาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 042-315962
นางสาวปราณปริยา พลอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 042-315962
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานธุรการ
โทรศัพท์ : -
นายบุญคง คำขวา
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962
นายอำนาจ ชัยเจริญ
คนงาน
โทรศัพท์ : 042-315962