องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานการรับ จ่าย เงิน เงินปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่องการประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสารธารณะในมาตรการเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบเครนไฮโดรลิค) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถกระเช้า ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1