messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 7
6 ธันวาคม 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 6 ธันวาคม 2566) grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 23
22 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1,2,3/2566 (วันที่ 4,11,15 สิงหาคม 2566) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
22 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
16 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
13 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1-2566 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
14 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1-2565 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
16 กันยายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 14 กันยายน 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 50
11 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 และ 2/2565 (วันที่ 5 และ 11 สิงหาคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 36
6 กรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 6 กรกฎาคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 38
11 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 39
31 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 31 มีนาคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 43
8 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 33
14 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 14 มกราคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 31
10 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1-2565 (วันที่ 10 มกราคม 2565) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
6 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปี 2565 ครั้งแรก (วันที่ 6 มกราคม 2565) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 35
11 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 11 สิงหาคม 2564) poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 39
6 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 35
30 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 35
22 กันยายน 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2