messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 169 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1