องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แจ้งประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แจ้งประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แจ้งประกาศเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (พ.ศ.2566-2570) ที่แก้ไขแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๑๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๑๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๑๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1