messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
การมีส่วนร่วมของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
ขออนุมัติจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
กิจการสภาประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
กิจกรรม เพื่อมอบพันธ์พีซผัก ให้ประซาซนปลูกพีซผักลวนครัวรั้วกินได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
กิจการสภาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
พิธีการประเมินผลงานดีเด่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิต19 ณ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 551 |
การประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 111 |
กิจกรรมการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี ๒๕๖๕ และโครงการพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราซเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.หัวนา เพื่อนพิจารณาร่างแผน (2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
รายงานการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1